Rak and Roll - unia


Rak and Roll Sp. J. realizuje projekt
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Tytuł projektu:
Wdrożenie w firmie Rak and Roll Sp.J. systemu informatycznego zintegrowanego z
systemami kluczowych partnerów biznesowych i zapewniającego realizację
procesów biznesowych w formie elektronicznej.


Celem projektu jest realizowanie procesów biznesowych w formie elektronicznej.
Wdrożenie systemu B2B zintegrowanego z systemami partnerów biznesowych
przyczyni się do zautomatyzowania wymiany informacji biznesowych występujących
pomiędzy firmą Rak and Roll Sp.J. i partnerami w firmie elektronicznej oraz da
możliwość stosowania podpisu elektronicznego we wzajemnych kontaktach.


Adresy do powiązanych z projektem stron:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

www.poig.gov.pl


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

www.mrr.gov.pl


Ministerstwo Gospodarki

www.mg.gov.plAutoryzowany dystrybutor TIMKEN, KOYO, FŁT i CX